LIDMAATSCHAP

Vul het formulier in op de website van de Vlaamse Wielrijdersbond (VWB) om jezelf aan te sluiten als nieuw lid. 

U hoeft geen lid te zijn van een club, maar kan ook individueel aansluiten.

Individuele leden worden dan automatisch aan een met de VWB verbonden regioclub toegewezen. 

Dit is echter zonder extra kosten of enige andere nadelen.

TARIEVEN
 • 32 € = individuele aansluiting (lidmaatschap + verzekering + pechverhelping + jaarabonnement bondsmagazine)
 • 32 € = volledig gezin (lidmaatschap + verzekering + pechverhelping + jaarabonnement bondsmagazine)

WAT VERSTAAT MEN ONDER HET BEGRIP ONGEVAL

Onder ongeval wordt verstaan: een plotse gebeurtenis waarvan de oorzaak of een van de oorzaken buiten het organisme van het 

slachtoffer ligt en die een lichamelijk letsel tot gevolg heeft.

Worden onder andere met ongeval gelijkgesteld en zijn bijgevolg verzekerd:
 • ziekten, besmettingen en infecties welke rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval;
 • de gevolgen van een lichamelijke inspanning voor zover zij zich onmiddellijk en plotseling manifesteren

  inzonderheid 
  hernia's en liesbreuken, spierscheuren, verrekkingen, peesscheuringen, verstuikingen en ontwrichtingen;
 • hartfalen en beroertes (cerebro vasculair accident).

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :
 1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

 2. De club/federatie voorziet een ongevalsaangifte.pdf (ook te downloaden op VWB website)

 3. De algemene info vul je zelf in. Vergeet zeker niet je rekeningnummer en e-mailadres.

  Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift dient in te vullen

 4. Stuur het ongevalsaangifteformulier met vermelding van uw lidnummer (of rijksregisternummer) of kopie van de dagverzekering

  samen met de eventuele
  reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit)

  en verslagen op RECHTSTREEKS naar
  Ethias Verzekeringen: Prins-Bisschopssingel 73 - 3500 HASSELT .

 5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt Ethias Verzekeringen u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding

  met alle nodige informatie en uw
  dossiernummer.

 6. Alle bijkomende onkostennota’s kan U best in bundeltjes overmaken aan Ethias Verzekeringen met vermeldingen van het

  dossiernummer zodat zij - als het
  dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

 7. Meld onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces aan Ethias Verzekeringen om een zo vlot mogelijke regeling

  van het dossier te kunnen
  waarborgen.

VERZEKERING ALGEMEEN

Verzekering 24 op 24 uur (Burgerlijke aansprakelijkheid + Lichamelijke ongevallen + Rechtsbijstand) ook in het buitenland, 

ook als U alleen fietst, bij ALLE recreatieve organisaties, ook chronoritten type Marmotte.

Geen specifieke fietskledij vereist, noch een specifieke sportfiets. Ook geldig voor o.m. E-bikes*, ligfietsen, 3Wielers, tandem.

Naast het fietsen zijn ook zwemmen, joggen, wandelen, fitness, atletiek en turnen verzekerd en ook chronoritten (type Marmotte).

De verzekering is niet van toepassing voor eigen materiele schade en diefstal (fiets, helm, kledij,...)

Zijn tevens verzekerd : bestuurders van elektrische fietsen (Pedelec) en speedbikes waarbij aan volgende voorwaarden wordt voldaan: 

Er moet steeds sprake zijn van trapbekrachtiging, er wordt m.a.w. enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt.

Er wordt slechts trapondersteuning gegeven tot een snelheid van 45 km/uur. 

Voor de SPEEDBIKES (ondersteuning tot 45 km per uur) is er geen probleem voor de VWB-leden; 

NIET-LEDEN lichten best hun verzekeraar (familiale)in.

LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

Waarborgen:

OVERLIJDEN:
 • € 7500 begrafeniskosten
 • € 8500 vaste vergoeding
BLIJVENDE INVALIDITEIT:
 •   € 35.000
BEHANDELINGSKOSTEN:
 • behandelingskosten erkend door het RIZIV: tot 100% van het RIZIV tarief
 • behandelingskosten niet erkend door het RIZIV: tot € 625 per ongeval.
 • vervoerskosten: basis arbeidsongevallenverzekering onder toepassing van art. 20 van de wet van 25.06.1992 L.V.O.
 • duurtijd: 104 weken
TANDPROTHESE:
 • Maximum per ongeval: € 600
 • Maximum per tand: € 150
DAGVERGOEDING in geval van tijdelijke werkongeschiktheid (voor slachtoffers tot en met 65 jaar):
 • Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die werkelijk loonverlies lijden, maar geen uitkering voor arbeidsongeschiktheid krachtens de wet op verplichte

  ziekte- en invaliditeitsverzekering bekomen (zelfstandigen): vanaf de 1ste dag na ongeval € 40 per dag.
 • Voor de slachtoffers tot en met 65 jaar die na eventuele tussenkomst van het ziekenfonds werkelijk loonverlies lijden (loon- en weddetrekkenden):

  vanaf de 1ste dag na ongeval € 10 per dag.

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
 • Lichamelijke schade aan derden tot € 5.000.000 per schadegeval
 • Materiële schade aan derden tot € 625.000 per schadegeval
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers automatisch voorzien voor de vrijwilligersorganisaties

RECHTSBIJSTAND
 • Burgerlijke verdediging: waarborgbedragen burgerlijke aansprakelijkheid
 • Strafrechterlijke verdediging: € 12.400
GRATIS PECHVERHELPING

Dit geldt voor RECREATIEVE – SPORTIEVE- WOON/ WERKFIETSERS.

ALLE types fietsen vallen onder deze bijstand, inbegrepen E-BIKES.

Onze partner is binnen de 30 minuten ter plaatse en brengt de VWBfietser snel naar zijn/haar vertrekpunt of thuisadres. 

De fiets wordt voor herstelling afgeleverd bij de dichtstbijzijnde fietshersteller 

of bij de eigen hersteller indien die binnen een straal van 50 km gevestigd is – en dit in heel België en gedurende 24 uur, 7 dagen op 7.

BIJZONDERHEDEN

Er is dekking in België vanaf 1 km van het vertrekpunt van de fietser; 

Er is ook dekking in de buurlanden tot 50 km over de Belgische landsgrens. 

Dekking geldt bij technische en elektrische fietspanne, vandalisme, ongeval of diefstal. 

De FIETSBIJSTAND bestaat in het ophalen van fiets en fietser indien de fiets niet ter plaatse rijklaar kan gemaakt worden.

Kosten van wisselstukken en van de fietshersteller zijn niet gedekt.

Fietsers zijn enkel gedekt als hun rijwiel technisch en wettelijk in orde is en op een redelijke manier en met regelmaat onderhouden. 

De pechverhelper zal zich moeten kunnen vergewissen van het feit dat diegene die moet geholpen worden effectief lid is van de VWB.

UITGESLOTEN
 • Deelname aan georganiseerde afgepijlde toertochten (clubritten vallen hier niet onder)
 • Bijstand thuis of voor een fiets die reeds bij een fietshersteller staat
 • Verlies van sleutels van een fietsslot bij diefstal
 • Pechverhelping wanneer fiets gestolen is waarvoor geen aangifte bij de politie is gedaan
 • E-bike waarvan de batterij onvoldoende werd opgeladen bij vertrek
 • Opzettelijk veroorzaakt defect
 • Bij defect dat reeds bestond vooraf
Bij pech belt u het gratis noodnummer 0800-787.62, geef uw naam, lidnummer of rijksregisternummer 

en de plaats waar u met pech staat door en binnen 30 min.(onder normale omstandigheden) is de wegenwachter bij u.  

Wij zijn overtuigd dat deze extra service een geruststelling zal zijn om met nog meer plezier aan uw fietstochten te beginnen.

Om vanuit de aan België grenzende landen te bellen bij pech gebruikt men het nummer: +32 2 773 61 33. 

De pechbijstand gebeurt dan vanuit België, de max afstand over de grens is 50 km. 

De bedoeling hiervan is vooral het grensverkeer zoals bij fietsroutes te ondersteunen. De dekking geldt niet in dat gehele land.