REGLEMENT BELGISCH KAMPIOENSCHAP 2019

 

WIE KAN / MAG DEELNEMEN

 

Art 1:   Wielertoeristen = geen vergunninghouders

            a) Je mag NIET in het bezit zijn van een wedstrijdvergunning voorwielerwedstrijden op de weg, op de piste, in het veld, voor triatlon of mountainbike en dat om in het even welke bond!
b) Blijkt, na inschrijving, dat er toch een overtreding is vastgesteld aan de voorwaarden beschreven onder punt 1 a) dan wordt de inschrijving ongedaan gemaakt en wordt het inschrijvingsgeld NIET teruggestort.

Art 2:   Je moet over de Belgische nationaliteit beschikken om in de wedstrijduitslag opgenomen te worden.

Art 3:   Je moet geboren zijn vóór 18 mei 2001 om deel te mogen nemen aan dit BK!

Art 4:   Voor ex-renners die in het verleden hebben deelgenomen aan wedstrijden die vallen onder de categorie "elite zonder/ met contract” geldt een inactiviteit van 5 volledige seizoenen!
D.w.z. dat de laatste deelname aan een dergelijke wedstrijd moet dateren van voor 31/12/2013!

Art 5:   Bij het niet naleven van art 1 art 4 wordt de renner gediskwalificeerd en uit de uitslag geschrapt! Ingeval van winst wordt de titel ontnomen. Elke deelnemer welke wordt gediskwalificeerd zal een deelname in de toekomst ontnomen worden!

 

INSCHRIJVINGEN

 

Art 1:   Er dient VERPLICHT vooraf ingeschreven te worden!

Om de inschrijving in orde te brengen dienen volgende zaken door gemaild te worden naar:

WTCOA@TELENET.BE

Door te sturen gegevens:

1. Vermelding: DEELNAME BK 2019

2. NAAM +VOORNAAM

3. ADRES

4. GEBOORTEDATUM

5. GSM NUMMER


Om de inschrijving te vervolledigen dient u het bedrag van 12,00 over te schrijven op rekeningnummer: BE76 0018 1632 4895 op naam van W.T.C. O.A. vzw met vermelding van NAAM + VOORNAAM + BK2019

 De inschrijving is definitief na ontvangst van alle bovenvermelde gegevens per email

EN ontvangst van het te betalen inschrijvingsbedrag.

U ontvangt een bevestigingsmail van de W.T.C. O.A. vzw organisatie!

Art 2:  De voorinschrijvingen zijn geopend vanaf 02 maart en lopen af op 11 mei 2019!

Ter plaatse inschrijven is niet mogelijk. Wie niet op het inschrijvingsblad staat kan niet starten.

Art 3:   De deelnemerslijst zal op regelmatige basis geüpdatet worden op onze website www.wtcoa.be en op de Facebook pagina van Toeristenkoersen.be

Art 4: Het aantal deelnemers zal beperkt worden tot 100!

            (Minimumleeftijd is 18jaar op de dag van de wedstrijd)

Art 5:  Er zijn twee leeftijdscategorieën: -40 jaar en + 40 jaar.  De renners geboren vóór 18 mei 1979 zullen rijden in de categorie + 40 jaar. De wedstrijd van beide categorieën zullen samen verreden worden. Na de wedstrijd is er voor beide categorieën een aparte podiumceremonie.

Art 6:  Bij inschrijving verklaart u zich akkoord met het reglement.


Art 7:  Dagverzekering inbegrepen via Cycling Vlaanderen

  

PRAKTISCH

 

Art 1:  Deelnemers / renners dienen zich ten laatste 15 min voor de start van de wedstrijd aan te melden aan:

ANNONCIADENSTRAAT / GEMEENTEPLEIN - 3078 EVERBERG

voor het ophalen van de rugnummer en kaderplaatje. U dient uw identiteitskaart af te geven als waarborg voor uw rugnummer EN kaderplaatje bij aanmelding. Bij inlevering van uw rugnummer EN kaderplaatje ontvangt u uw identiteitskaart terug.

Art 2: Rugnummers dienen rechts achteraan op de rug gedragen te worden en kaderplaatjes dienen verplicht onder het zadel van de fiets bevestigd te worden.

Art 3: Renners die hun rugnummer EN kaderplaatje niet inleveren na de activiteit betalen 10,00 voor het niet ingeleverde rugnummer EN kaderplaatje!

Art 4: Ook al voldoet iemand aan alle voorwaarden om toelating te krijgen tot deelname, de organisatie behoudt het volledige recht iemand te weigeren of uit wedstrijd te halen bv bij onwelvoeglijk gedrag.

 

BELANGRIJKE INFO

 

v    Elke deelnemer is verplicht deel te nemen met een racefiets/koersfiets en het dragen van een valhelm,  (GEEN worstenhelm, retrofiets / ligfiets of triatlonstuur).

v   Elke deelnemer verklaart zich medisch in orde bij het indienen van het inschrijvingsformulier en gebeurt op eigen risico.

v   De aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden.

v   Indien men opgeroepen wordt voor een dopingcontrole moet men zich onmiddellijk en vrijwillig na de wedstrijd aanbieden.

v    Bij één of ander geschil is enkel de organisatie bevoegd om hier omtrent een beslissing te nemen.

v    De organisatie is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aaneen koers georganiseerd door hen te accepteren of te weigeren.

v    De organisatie kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een deelnemer.

v    De organisatie kan NIET verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt betrokken aan een derde, zal de deelnemer ten alle tijden W.T.C. O.A. vzw vrijwaren van hoofdsom, intresten en kosten.